• FI

Yliopisto

Lahden yliopistokampus

Lahden Yliopistokampus on yliopistojen yhteinen toiminta-alusta. Kampuksella yliopistot tekevät monialaista tutkimusta ja antavat tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä edistävät toiminnan alueellista vaikuttavuutta.

Helsingin yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto tarjoavat Lahdessa tutkintoon johtavaa koulutusta.

Helsingin yliopisto tarjoaa Lahdessa ympäristötieteiden kandidaatin tutkintoon liittyviä opintoja, osa opinnoista suoritetaan Helsingissä Viikissä. Lahdessa järjestetään myös Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelmaan liittyviä opintoja.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT starttaa syksyllä 2018 Lahdessa neljä maisteriohjelmaa: Tietojohtaminen ja johtajuus, TIJO (KTM-ohjelma), Tuotantotalous TUDI (DI-ohjelma), Energiatekniikan EnTeDI (DI-ohjelma) ja
Circular Economy (DI-ohjelma). Ohjelmat on tarkoitettu alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille. Osa ohjelmista on suunniteltu työn ohessa suoritettaviksi, osa täysipäiväisesti opiskellen kahden vuoden aikana suoritettaviksi.

Yliopistokampuksen yksiköissä voi suorittaa myös lisensiaatti- ja tohtoriopintoja Lahdessa toimivien professuurien aloilla.

Helsingin yliopisto Lahdessa

Helsingin yliopisto toimii Lahdessa verkostona, joka kokoaa toiminnan yhteisen sateenvarjon alle.

 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Lahti

LUT Lahti tarjoaa maisterikoulutusta neljässä eri maisteriohjelmassa.

 

Lahden yliopistokampus

Lahden Yliopistokampus on kansainvälinen tutkimuksen ja opetuksen osaamiskeskittymä ja osa Lahden alueellista innovaatioympäristöä.

 

Korkeakoulukirjasto

Korkeakoulukirjaston tietokeskukset ovat FellmanniCampuksella (Kirkkokatu 27) ja Niemenkadulla.