• FI

Yliopisto

Lahden yliopistokampus

Lahden Yliopistokampus on vahva ja omaleimainen, kolmen yliopiston, noin 120 tutkijan ja opettajan ja lähes 4000 opiskelijan yhteisö. Kampuksella toimivat Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Helsingin yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto tarjoavat Lahdessa tutkintoon johtavaa koulutusta. Vuosittain Lahdesta valmistuu noin 70 maisteritutkinnon suorittanutta. Avointa yliopisto-opetusta ja täydennyskoulutusta tarjotaan noin 1000 aikuisopiskelijalle.

Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksella Lahdessa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnon ympäristöekologian pääaineessa.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto järjestää Lahdessa tuotantotalouden DI-ohjelman, joka on tarkoitettu alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille. Osa ohjelmista on suunniteltu työn ohessa suoritettaviksi, osa täysipäiväisesti opiskellen kahden vuoden aikana suoritettaviksi.

Yliopistokampuksen yksiköissä voi suorittaa myös lisensiaatti- ja tohtoriopintoja Lahdessa toimivien professuurien aloilla.

Helsingin yliopisto Lahdessa

Helsingin yliopisto toimii Lahdessa verkostona, joka kokoaa toiminnan yhteisen sateenvarjon alle.

 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Lahti

Keskeiset koulutusalat Lahdessa ovat kauppatieteet ja tuotantotalous.

 

Aalto-yliopisto Lahdessa

Aalto-yliopisto osallistuu Lahden Yliopistokampuksen toimintaan projektikohtaisesti, erityisesti ympäristöalalla.

 

Lahden yliopistokampus

Lahden Yliopistokampus on kansainvälinen tutkimuksen ja opetuksen osaamiskeskittymä ja osa Lahden alueellista innovaatioympäristöä.

 

Korkeakoulukirjasto

Korkeakoulukirjaston tietokeskukset ovat FellmanniCampuksella (Kirkkokatu 27), Hoitajankadulla ja Niemenkadulla.